De sjöngo Hans lov - Emil Gustafson, Eric Bergqvist, Conrad Björkman och K. G. Sjölin

Författare
Sten Abrahamsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helgelseförb. 1947 Sverige, Hardemo 112s.,4 pl.-bl.