De sju nätternas mysterium

Författare
Torsten Sandberg
(Torsten Sandberg.)
Genre
Deckare
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Hæggström 1933 Sverige, Stockholm, Stockholm 218 sidor.