De sju nätternas mysterium

Författare
Torsten Sandberg
Genre
Deckare
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1933 Sverige, Stockholm 218 sidor.