De små stegen

Författare
Gösta Attorps
(Gösta Attorps teckningar Mark Sylwan)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rabén & Sjögren 1975 Sverige, Stockholm 148 sidor. : ill. 19 cm 91-29-44539-6
Wahlström & Widstrand, Lindström 1948 Sverige, Stockholm, Stockholm 138 sidor. ill.