De som heiste flagget

Författare
Christian Christensen
(Chr. Christensen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen trykt 1986 Norge, Oslo 159 sidor. 82-02-09319-8