De svenska kostråden - hitta ditt sätt : Att äta grönare, lagom mycket och röra på dig

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket, Lenanders Grafiska AB 2017 Sverige, Uppsala, Kalmar 25 sidor illustrationer 978-91-7714-242-3
Livsmedelsverket 2015 Sverige, Stockholm 22 sidor. : ill. 978-91-7714-242-3