De svenska näringsrekommendationerna översatta till livsmedel - underlag till generella råd på livsmedels- och måltidsnivå för friska vuxna

Författare
Heléne Enghardt Barbieri
(Heléne Enghardt Barbieri och Cecilia Lindvall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2003 Sverige, Uppsala 45 sidor. tab.