De tekniska vetenskaperna Bd 2. D. 1, Avd. byggnadskonst, Grafostatik samt inverkan av rörliga kraftsystem - bibliotek för teknisk vetenskap och dess tillämpning på svensk industri och byggnadskonst

Författare
(Nils Royen och Otto Linton)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1924 Sverige, Stockholm xi, [1], 334 sidor.