De trognas lif i Christo och winning uti döden igenom Christum i anledning af Phil. 1:21. Då kyrkoherden i Östra Wåhla församling och probsten öfwer Norra Fjerdhundra contract ... Nicol. Collin med anständig heder befordrades till sitt - hwilorum i Wåhla kyrka den 22 octobr. 1776. Korteligen förestäld af Eric Jon. Almquist ... Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr. år 1777

Författare
Eric Jonas Almquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Edman 1777 Sverige, Uppsala 40 sidor. 4:o.