De två - en roman från en svensk badort

Författare
Rosa Fitinghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1911 Sverige, Stockholm (2), 253 sidor.