De två - en roman från en svensk badort

Författare
Rosa Fitinghoff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Geber 1911 Sverige, Stockholm (2), 253 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan