De veneficio phosphoreo acuto. Dissertatio toxico-physiologica, quam ... p. p. Doct. Petrus Jac. Liedbeck ... respondente Canuto Augusto Hagberg Ostrog. In Auditorio medico die XV Octobris MDCCCXLV H. A. M. S d. 1

Författare
Per Jacob Liedbeck
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1845 Sverige, Upsaliæ, Excud. Reg. Acad. Typogr [4], 16 sidor. 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan