De voro från Hulte

Författare
Anna Kajsa Hallgard
(Anna Kajsa Hallgard.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fahlcrantz & Gumælius, Arbetarbladet 1943 Sverige, Stockholm, Gävle 271 sidor.