Debutanten - morgondagens författare? - en undersökning om debutanter och folkbibliotekens inköp av deras böcker = The debutant - the author of tomorrow? : an examination about debutants and the public libraries' acquisition of their books

Författare
Ann-Cathrin Andersson
(Ann-Cathrin Andersson, Eva-Lena Pettersson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högsk. i Borås, Institutionen Bibliotekshögskolan 1997 Sverige, Borås 95 sidor. : diagr.