Defense economics - an institutional perspective

Originaltitel
Militärökonomie
Författare
Marcus Matthias Keupp
(Marcus Matthias Keupp.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Springer 2021 Schweiz, Cham xiii, 138 pages 24 cm 978-3-030-73814-3