Deformationsåldringskänsligheten i svetsförband - utveckling av lämplig provningsmetod samt studier av deformationsåldringskänsligheten i svetsförband av mikrolegerade svetskonstruktionsstål

Författare
Sten Bergh
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1973 Sverige, Lund 72 sidor.