Dehio-Handbuch, Graz

Författare
(Bearb. von Horst Schweigert)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cop. 1979 Österrike, Wien ix, 284 sidor. 3-7031-0475-9