Dehio-Handbuch, Niederösterreich

Författare
(Neubearb. von Richard Kurt Donin ...)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1953 Österrike, Wien 416 sidor.