Dehio-Handbuch, Salzburg

Författare
(Von Franz Martin ...)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1954 Österrike, Wien 128 sidor.