Deklaration enligt bokföringsmässiga grunder för lantbruk, Supplement

Författare
K. Olov Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Seelig 1970 Sverige, Stockholm, Solna 32 sidor.
LT, Seelig 1969 Sverige, Stockholm, Solna 141 sidor.