Deklaration för löntagare och villaägare 5. uppl, 1976

Författare
K. Olov Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT 1975 Sverige, Stockholm 144 sidor. : tab. 24 cm 91-36-00682-3
LT 1974 Sverige, Stockholm 135 sidor. : tab. 24 cm 91-36-00470-7