Delat arbete, delad makt - om kvinnors underordning i och genom arbetet : en historisk essä

Författare
Ulla Wikander
(Ulla Wikander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Department of Economic History, Repro, HSC 1997 Sverige, Uppsala, Uppsala 68 sidor.
TPB 1996 Sverige, Enskede 1 CD-R 4 3/4 tum
Univ., Department of Economic History, Reprocentralen HSC 1995 Sverige, Uppsala, Uppsala 68 sidor.
Univ., Department of Economic History, Reprocentralen HSC 1992 Sverige, Uppsala, Uppsala 68 sidor.
Univ. 1991 Sverige, Uppsala 73 sidor.