Delat författarskap - en principfråga i konkret belysning med anledning av Skånes ortnamn bd A 18

Författare
Hugo Areskoug
(Hugo Areskoug, Walter Åkerlund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindströms univ.-bokh., Schmidt 1964 Sverige, Lund, Hälsingborg 62 sidor.