Delat ledarskap i förskola och skola - om täta samarbeten som kräver och ger förutsättningar

Författare
(Lena Wilhelmson, Marianne Döös (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2019 Sverige, Lund 222 sidor illustrationer 23 cm 978-91-44-12087-4
Liber 2013 Sverige, Stockholm, Kina 160 sidor. ill. 24 cm 978-91-47-11125-1