Delito por bailar el chachachá

Författare
Guillermo Cabrera Infante
(G. Cabrera Infante)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alfaguara 1995 Spanien, Madrid 100 sidor. 84-204-8156-4