Delnings- och rundmatningsbord med vinkelplatta

Författare
Oscar Lindbom maskinaffär
Genre
Reklamtryck
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
19?? , Stockholm [4] sidor.