Deltagarorienterad pedagogisk forskning - bidrag till NFPFs symposium om deltagarorienterad forskning i Stockholm, mars 2001

Författare
(Lars Holmstrand, Gunilla Härnsten, Dennis Beach (red))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pedagogiska institutionen, Univ. 2001 Sverige, Uppsala 102 sidor. : ill.