Recovery - (a novel) Delusions, etc. : (poems)

Författare
John Berryman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1974 USA, New York 254, 69 sidor.
Farrar, Straus and Giroux cop. 1972 USA, New York, N.Y 69 sidor. 0-374-13798-6
Farrar, Straus and Giroux 1971 USA, New York X, 69 sidor.