Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset - ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta

Författare
Finland
(Tilastokeskus = Demografiska och sociala grundklassificeringar : ålder, kön, civilstånd, språk, nationalitet, trossamfund / Statistikcentralen = Demographic and social basic classifications : age, sex, marital status, language, nationality, religion / Central statistical office of Finland)
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1983 Finland, Helsinki 18 sidor. 951-46-7051-5