Demokrati - socialistisk eller frihetlig?

Författare
Nils-Eric Hennix
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arjuna 2003 Sverige, Hässleholm 125 sidor. 18 cm 974553-0-X (Invalid)
Arjuna 2002 Sverige, Hässleholm 101 sidor. 21 cm 91-631-3232-X