Demokratisk arbetsorganisation - ett försök till definition

Författare
Lars Erik Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Örebro, Arbetsvetenskapligt forum 1997 Sverige, Örebro 31 sidor.