Den öppnade stenen

Författare
Gösta Uddén
(Gösta Uddén tolkningar, teckningar: Gösta Uddén.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Centraltr. 2000 Sverige, Stockholm, Borås 199 sidor. ill. 22 cm