Den Gyldene fredens folianter - valda dikter och visor

Författare
Evert Taube
(Evert Taube med författarens melodier, fyrtiofem bilder ur Gunnar Nylunds konstsamling och inledning av Jacob Lagercrantz, Emil Norlander, Martin Nilsson dedikation: till Gunnar Nylund, Gyldene fredens vittfräjdade källarmästare, de sköna konsternas vän, på 50-årsdagen den 1 maj 1934)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius 1934 Sverige, Stockholm 135 sidor. : ill., musiknoter