Den algeriska utmaningen - en väg mot en oberoende, socialistisk utveckling?

Författare
Hans Abrahamsson
(Hans Abrahamsson, Susanne Hedman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitt., Studentlitt. 1981 Sverige, Lund, Lund 271 sidor. ill., tab. 23 cm