Den amerikanska välfärdsvägen

Den sociala välfärdspolitiken har av historiska skäl löpt i andra banor i USA än i Europa, med mindre av enhetliga statliga lösningar och mer av blandade offentliga och privata initiativ. Det har länge funnits ett underförstått antagande om att USA en vacker dag skulle röra sig i europeisk riktning, men så ser det inte ut att bli. USA går sin egen väg och efter ett förhållandevis radikal reform har miljontals människor börjat flytta över från bidrag till arbete. Reformen sjösattes vid bästa möjliga tidpunkt, mitt i 1990-talets långa högkonjuktur, och den har förändrat tonen i den socialpolitiska debatten. Kritiken mot socialbidragen har börjat vika för konstruktiva förslag om hur man skall kunna ge de arbetande fattiga en hjälpande hand.Med hjälp av ett antal amerikanska socialpolitiska auktoriteter med olika politisk hemvist belyser Benny Carlson det amerikanska välfärds- och fattigdomsscenariot fram till våra dagars omvälvande "välfärdsreform".Läs boken online (PDF-format)

Författare
Benny Carlson
(Benny Carlson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Timbro, Elander Gotab 2000 Sverige, Stockholm, Stockholm 188 sidor. 23 cm