Den andra vägen - en bok om konsten att bygga luftslott samt om de ögonblick då det verkligen händer

Författare
(Ernst Billgren, Jan Åman (red.).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 2011 Sverige, Stockholm, Italien 255 sidor. 20 cm 978-91-0-012576-9