Den arbetande klassens läge i England - från egna iakttagelser och autentiska källor

Originaltitel
Die Lage der arbeitenden Klasse in England Svenska
Författare
Friedrich Engels
(Friedrich Engels övers.: en arbetsgrupp under ledning av Claes-Eric Danelius.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Proletärkultur, HS offset 1983 Sverige, Göteborg, Göteborg 318 sidor. ill. 22 cm