Den baltiske diktaren Nikolai Ludvig Rehbinder. Ett biografiskt utkast

Författare
Sigurd Jensen Bäfverfeldt
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nord. bokh. 1925 Sverige, Stockholm 16s