Den brinnande chefen - vägar till samverkan mellan chefer och anställda

Författare
Rickard Carlsson
(Rickard Carlsson, Lennart Matikainen.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekerlid 2013 Sverige, Stockholm, Finland 168 sidor. 22 cm 978-91-87391-12-5