Den brutna förtrollningen och andra essäer

Författare
Carl-Erik af Geijerstam
(Carl-Erik af Geijerstam.)
Genre
Uppsats, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Författarförl., Bohusläningen 1979 Sverige, Stockholm, Uddevala 196 sidor. 21 cm