Den döende jorden - roman

Originaltitel
The dying earth Svenska
Författare
Jack Vance
(Jack Vance övers.: Agneta Sneibjerg.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Delta, Vänersborgs boktr. 1983 Sverige, Bromma, Vänersborg 168 sidor. 22 cm