Den döfva tanten

Författare
Leopold von Sacher-Masoch
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1891 Sverige, Malmö