Den danska sjövägsbeskrivningen från 1200-talet - ett försök till analys för fortsatt tolkning

Författare
Henrik Breide
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet 1989 Sverige, Stockholm 37 sidor. + bil.