Den dolda skatten - Originalberättelse

Författare
Gerda Ghobé
(Gerda Ghobé (Lillemor))
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hall 1933 Sverige, Jönköping 88s