Den dubbla trolösheten Pjästext - komedi

Författare
Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux
(Marivaux översättning av: Ingemar och Mikaela Leckius)
Genre
Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungliga Dramatiska Teatern 1969 Sverige, Stockholm 198 sidor.