Den effektfulla älven - stänk från Luleälvens kraftfulla historia

Författare
Nils Forsgren
(Nils Forsgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vattenfall Norrbotten, Porjus arkivkommitté, Tece tr. 1989 Sverige, Luleå, Luleå 281 sidor. ill. (vissa i färg), kartor 28 cm