Den ekonomiska politiken i Sverige 1861-1966

Författare
Villy Bergström
(V. Bergström, B. Karlström.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svanbäck & Nyman 1971 Sverige, Stockholm, Stockholm 16 sidor.