Den förbjudna kyssen - Sketch

Författare
Syl Vester, pseud. för Anders Flood
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindarna 1946 Sverige, Falun 8s
Lindarna 1938 Sverige, Falun 8s