Den förrådda revolutionen

Originaltitel
The revolution betrayed Svenska
Författare
Lev Trotskij
(Leo Trotskij övers.: Martin Peterson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Röda rummet, Prinkipo offset 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 234 sidor. 20 cm
1971 Sverige, Stockholm 232 sidor.
Partisan, Seelig, Hallandsposten 1969 Sverige, Mölndal, Solna, Halmstad 232 sidor.