Den första stenen - studiebok i kriminalpolitik

Författare
Göran Elwin
(Göran Elwin, Sten Heckscher, Alvar Nelson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Kristianstads boktr. 1976 Sverige, Stockholm, Kristianstad 351 sidor. tab. 21 cm
Tiden, Seelig, Norden 1972 Sverige, Stockholm, Solna, Malmö 338 sidor. ill.
Tiden, Norden 1971 Sverige, Stockholm, Malmö 322 sidor. ill.
Brevskolan 1971 Sverige, Stockholm 39 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan