Den fantastiska julen - en antologi

Författare
(Sammanst. av John-Henri Holmberg omsl. och ill. av Nicolas Kriźan.)
Genre
Bok, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Timbro, Bonnier 1985 Sverige, Stockholm, Stockholm 157 sidor. ill. 22 cm