Den flyende nunnan

Författare
Siri Andersson-Palmestav
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangeliipress 1971 Sverige, Örebro 154 sidor.